NOTICE
로그인 회원등록 비번분실
 
Bratsche! Column
Bratsche! 님께서 제공해주시는 글들을 모았습니다.
항상 좋은 정보를 주시는 Bratsche! 감사합니다.
    N         제목   작성자 작성일 조회
73 (새로나온 신간,원서) Lionel Tertis 전기 Bratsche! 12-27 23:14 7128
72 Kim Kashkashian 내한 연주회 Bratsche! 12-24 16:31 5807
71 비올리스트 Slapin 연주감상 Bratsche! 12-06 12:06 5770
70 (새로나온 DVD) Shostakovich viola sonata Bratsche! 12-01 21:36 5385
69 바이얼리스트 출신(?)의 비올리스트들 [3] Bratsche! 11-12 10:46 8578
68 (새로나온 악보) Lionel Tertis, 초기 편곡집 [2] Bratsche! 11-11 09:26 5419
67 비올라 앙상블 레파토리 Bratsche! 11-07 22:43 8609
66 비올라케이스 [1] Bratsche! 11-07 22:22 11361
65 새로나온 비올라 CD "Brahms/Schumann" Bratsche! 08-04 09:11 4982
64 새로나온 비올라 CD "Bliss sonata" [1] Bratsche! 08-04 09:04 4462
63 (단신) Bartok "Concerto" 협연 [3] Bratsche! 07-29 07:39 5296
62 (연주 안내) Rolla 비올라 협주곡 [5] Bratsche! 05-17 07:44 5746
61 새로나온 CD, Bartok viola concerto [3] Bratsche! 04-30 15:20 4587
60 윤이상과 비올라 Bratsche! 04-10 07:45 6020
59 (공연안내)Walton & Bartok 협주곡 협연 [1] Bratsche! 03-05 20:54 5254
58 Bruno Pasquier, Master class Bratsche! 02-19 00:11 5640
57 Bruno Pasquier 독주회 [1] Bratsche! 02-02 01:25 5810
56 J.S.Bach "Ciaccone" [1] Bratsche! 01-08 09:39 5538
55 XXXII International Viola Congress [1] Bratsche! 12-24 13:35 8737
54 Urtext Hoffmeister/Stamitz Bratsche! 11-22 09:27 5356
12345678